تیم های کاری

آشنایی و معرفی همکاران ما

مشاورین حضوری

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران
مریم صنوبری
مشاور مریم صنوبری
مریم نوروزی
مشاور مریم نوروزی
رضوان کزازی
مشاور رضوان کزازی
اعظم عبدولی
مشاور اعظم عبدولی
پریا حسن پور
مشاور پریا حسن پور
آتوسا چلنگری
مشاور آتوسا چلنگری
فاطمه جوهری
مشاور فاطمه جوهری
فاطمه مالکی
مشاور فاطمه مالکی
زهرا کاویانی
مشاور زهرا کاویانی
شورانگیز امرائی
مشاور شورانگیز امرائی
فاطمه زارع
مشاور فاطمه زارع
مهین آقا محمدی
مشاور مهین آقا محمدی
آیدا سلطانپور
مشاور آیدا سلطانپور
الهه مسلمی
مشاور الهه مسلمی

دفاتر مشاوره بیمه بازنشستگی

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان عبدل آباد

 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان پونک

2 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان قوامین

photo_2017-07-30_14-38-15 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان تهرانپارس

photo_2017-07-30_14-56-55 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان کاشانی

photo_2017-07-30_15-06-471 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان نبوت

photo_2017-07-30_15-06-472 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان سید خندان

1 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

مترو تجریش

21 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان قوامین

photo_2017-07-30_14-38-47 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان تهرانپارس

تهرانپارس

پیشخوان کاشانی

photo_2017-07-30_15-11-20 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان نبوت

تهرانپارس

کادر اداری

imgres تیم های همکاری ما | بیمه ایران
فائزه یزدی
مدیر سایتفائزه یزدیYazdifaezeh1986@Yahoo.com
02188476447
هستی عظیمی
واحد پیگیری فروشهستی عظیمیHasti_azimi1994@Yahoo.com
02188435241
الهام صمد زاده
واحد پشتیبانی الهام صمد زاده Samadzade_6041@Yahoo.com
02188475638
سهیلا صائب
واحد فروش سهیلا صائب
02188475638
مهدیه شاه حسینی
واحد حسایداریمهدیه شاه حسینیMahdiyeh_71363@Yahoo.com
02188474286
عسل رحیم وند
واحد پشتیبانیعسل رحیم وندAsalrahimvand@Yahoo>com
02188471930
محدثه حسن زاده
واحد صدورمحدثه حسن زادهMhasanzadeh@gmail.com
02188444334
فاطمه دلشادی
واحد حسابداری فاطمه دلشادی
02188444334
فاطمه مصدرالامور
واحد حسابداریفاطمه مصدرالامور Fatemeh.M6041@gmail.com
02188474286
الهه رحیم وند
مسئول آزمایشگاه الهه رحیم وند E.ebrahimi6041@gmail.com
02188476449
الهه رحیم وند
مسئول آزمایشگاه الهه رحیم وند E.ebrahimi6041@gmail.com
02188476449

مدیران

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران
وحیدرضا رحمانی
مدیر عامل وحیدرضا رحمانیbimehiran6041.co@gmail.com
09123201059
میلاد رشیدی
مدیر فروشمیلاد رشیدیMiladoverlord@Yahoo.com
09128670686
فهیمه مصدرالامور
مدیر داخلیفهیمه مصدرالامورfahimeh.masdaralolour@Yahoo.com
02188474286

همکاران مرتبط ما

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی برای نمایندگی 6041 بیمه ایران BIMEH IRAN محفوظ می باشد.
طراحی و برندسازی با آژانس زاگرس