تیم های کاری

آشنایی و معرفی همکاران ما

مشاورین حضوری

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران
مریم صنوبری
مشاور مریم صنوبری
الناز پرستاری
مشاور الناز پرستاری
زهرا وثوق
مشاور زهرا وثوق
عاطفه جمالیان
مشاور عاطفه جمالیان
نسرین غلامپور
مشاور نسرین غلامپور
پریا حسن پور
مشاور پریا حسن پور
مینا نوری
مشاور مینا نوری
شورانگیز امرائی
مشاور شورانگیز امرائی
زینب هاشمی
مشاور زینب هاشمی
دینا پارسایی مهر
مشاور دینا پارسایی مهر

دفاتر مشاوره بیمه بازنشستگی

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان عبدل آباد

 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان پونک

2 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان قوامین

photo_2017-07-30_14-38-15 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان تهرانپارس

photo_2017-07-30_14-56-55 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان کاشانی

photo_2017-07-30_15-06-471 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان نبوت

photo_2017-07-30_15-06-472 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان سید خندان

1 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

مترو تجریش

21 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان قوامین

photo_2017-07-30_14-38-47 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان تهرانپارس

تهرانپارس

پیشخوان کاشانی

photo_2017-07-30_15-11-20 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان نبوت

تهرانپارس

کادر اداری

imgres تیم های همکاری ما | بیمه ایران
فائزه یزدی
مدیر سایتفائزه یزدیYazdifaezeh1986@Yahoo.com
02188476447
هستی عظیمی
واحد پیگیری فروشهستی عظیمیHasti_azimi1994@Yahoo.com
02188435241
زهرا زیبا
واحد پشتیبانی زهرا زیبا Zahra.Ziba73@gmail.com
02188476449
الهام صمد زاده
واحد پشتیبانی الهام صمد زاده Samadzade_6041@Yahoo.com
02188475638
مهدیه شاه حسینی
واحد حسایداریمهدیه شاه حسینیMahdiyeh_71363@Yahoo.com
02188474286
رویا صفائیان
واحد پیگیری فروشرویا صفائیانR.MSafaeian@yahoo.com
02188471013
الهه ابراهیمی
واحد پشتیبانیالهه ابراهیمیE.ebrahimi6041@gmail.com
02188476449
عسل رحیم وند
واحد پشتیبانیعسل رحیم وندAsalrahimvand@Yahoo>com
02188471930
فاطمه مصدرالامور
واحد حسابداریفاطمه مصدرالامور Fatemeh.M6041@gmail.com
02188474286
الهه رحیم وند
مسئول آزمایشگاه الهه رحیم وند E.ebrahimi6041@gmail.com
02188476449
محدثه حسن زاده
واحد صدورمحدثه حسن زادهMhasanzadeh@gmail.com
02188444334

مدیران

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران
وحیدرضا رحمانی
مدیر عامل وحیدرضا رحمانیbimehiran6041.co@gmail.com
09123201059
میلاد رشیدی
مدیر فروشمیلاد رشیدیMiladoverlord@Yahoo.com
09128670686
فهیمه مصدرالامور
مدیر داخلیفهیمه مصدرالامورfahimeh.masdaralolour@Yahoo.com
02188474286

همکاران مرتبط ما

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی برای نمایندگی 6041 بیمه ایران BIMEH IRAN محفوظ می باشد.
طراحی و برندسازی با آژانس زاگرس