گواهینامه ها

دریافت گواهینامه پایان دوره

گواهینامه در پایان دوره

image

گواهی میشود که دانیال چمانچی با موفقیت دوره بازاریابی حرفه ای بیمه دروس.

وحید رضا رحمانی

زیر نظر مربی گرامی

شماره گواهینامه: Joomshaper232341128

تاریخ صدور: 06 ارديبهشت 1396

عنوان دوره

آشنایی با بیمه

نام دوره

بازاریابی حرفه ای بیمه