تیم های کاری

آشنایی و معرفی همکاران ما

مشاورین حضوری

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران
شیما داداشی
مشاور شیما داداشی
مونا دانش دوست
مشاور مونا دانش دوست
فاطمه حسنی
مشاور فاطمه حسنی
پریا حسن پور
مشاور پریا حسن پور
زهرا کاویانی
مشاور زهرا کاویانی
شورانگیز امرائی
مشاور شورانگیز امرائی

دفاتر مشاوره بیمه بازنشستگی

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان عبدل آباد

 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان پونک

2 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان قوامین

photo_2017-07-30_14-38-15 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان تهرانپارس

photo_2017-07-30_14-56-55 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان کاشانی

photo_2017-07-30_15-06-471 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان نبوت

photo_2017-07-30_15-06-472 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان سید خندان

1 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

مترو تجریش

21 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان قوامین

photo_2017-07-30_14-38-47 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان تهرانپارس

تهرانپارس

پیشخوان کاشانی

photo_2017-07-30_15-11-20 تیم های همکاری ما | بیمه ایران

پیشخوان نبوت

تهرانپارس

کادر اداری

imgres تیم های همکاری ما | بیمه ایران
هستی عظیمی
واحد پیگیری فروشهستی عظیمیHasti_azimi1994@Yahoo.com
02188435241
سهیلا صائب
واحد فروش سهیلا صائب
02188475638
فاطمه بیانی
واحد فروشفاطمه بیانی
مهدیه شاه حسینی
واحد حسایداریمهدیه شاه حسینیMahdiyeh_71363@Yahoo.com
02188474286
فاطمه دلشادی
واحد حسابداری فاطمه دلشادی
02188444334
سارا محمدی
واحد فروشسارا محمدی
فاطمه مالکی
امور مشتریانفاطمه مالکی
فاطمه مصدرالامور
واحد حسابداریفاطمه مصدرالامور Fatemeh.M6041@gmail.com
02188474286
مریم صنوبری
واحد فروشمریم صنوبری
حمیده نوعی
واحد فروشحمیده نوعی

مدیران

images تیم های همکاری ما | بیمه ایران
وحیدرضا رحمانی
مدیر عامل وحیدرضا رحمانیbimehiran6041.co@gmail.com
09123201059
میلاد رشیدی
مدیر فروشمیلاد رشیدیMiladoverlord@Yahoo.com
09128670686
فهیمه مصدرالامور
مدیر داخلیفهیمه مصدرالامورfahimeh.masdaralolour@Yahoo.com
02188474286

همکاران مرتبط ما

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی برای نمایندگی 6041 بیمه ایران BIMEH IRAN محفوظ می باشد.
طراحی و برندسازی با آژانس زاگرس