دروس بیمه

اصول بازاریابی بیمه
بازاریابی بیمه

اصول بازاریابی بیمه

شما در این دوره با اصول اولیه و مهم بیمه عمر ایران "مان" بهمراه امتیازات آن آشنا می شوید.

20,00 € . 0 دروس . 0 فایل ضمیمه
بازاریابی حرفه ای بیمه
بازاریابی بیمه

بازاریابی حرفه ای بیمه

اکر میخواهید به یک بازاریاب حرفه ای در بیمه تبدیل شوید این کلاس را از دست ندهید.

25,00 € . 0 دروس . 0 فایل ضمیمه
تخصصی بیمه مان
قوانین بیمه

تخصصی بیمه مان

کسب اطلاعات کامل درباره بیمه مان بهمراه توضیح خدمات و امتیازات این بیمه برای مردم

30,00 € . 0 دروس . 0 فایل ضمیمه
بیمه جامع زندگی رایگان
بیمه عمر

بیمه جامع زندگی

بیمه جامع زندگی

رایگان . 1 دروس . 0 فایل ضمیمه
فروش بیمه نامه
فروش بیمه نامه

فروش بیمه نامه

در سریع ترین زمان و با بهترین روش بیمه نامه های خود را بفروشید. ویژه مشاورین بیمه

40,00 € . 0 دروس . 0 فایل ضمیمه
صدور بیمه نامه
صدور بيمه نامه

صدور بیمه نامه

آشنایی با کلیات و مراحل صدور بیمه نامه های عمر ایران برای بیمه گذار و نمایندگی بیمه

38,00 € . 0 دروس . 0 فایل ضمیمه
قوانین و مقررات رایگان
قوانین بیمه

قوانین و مقررات

با قوانین و مقررات بیمه در ایران آشنا شوید و بدانید که کلیات این قوانین چیست؟

رایگان . 8 دروس . 0 فایل ضمیمه
بیمه آتش سوزی رایگان
بیمه ایران

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی واحد های صنعتی

رایگان . 8 دروس . 0 فایل ضمیمه

COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی برای نمایندگی 6041 بیمه ایران BIMEH IRAN محفوظ می باشد.
طراحی و برندسازی با آژانس زاگرس