آزمون آنلاین

آزمون اول بازاریابی بیمه

آزمون اول بازاریابی بیمه

توضیحات درباره این آزمون ......... ......... .......... ........... .......... ...... .................. ................. ....................... ................... . . . .............. ..... ..... .......... .......... ........

  • versions of Lorem Ipsum.
  • versions of Lorem Ipsum.
  • versions of Lorem Ipsum.
  • versions of Lorem Ipsum.

اصول بازاریابی بیمه

Duration: 130 Sec

شروع یک آزمون جدید
آزمون نهایی بازایابی بیمه

آزمون نهایی بازایابی بیمه

توضیحات درباره این آزمون ......... ......... .......... ........... .......... ...... .................. ................. ....................... ................... . . . .............. ..... ..... .......... .......... ........

  • versions of Lorem Ipsum.
  • versions of Lorem Ipsum.
  • versions of Lorem Ipsum.
  • versions of Lorem Ipsum.

بازاریابی حرفه ای بیمه

Duration: 60 Sec

شروع یک آزمون جدید
آزمون شرایط عمومی مان

آزمون شرایط عمومی مان

توضیحات درباره این آزمون ......... ......... .......... ........... .......... ...... .................. ................. ....................... ................... . . . .............. ..... ..... .......... .......... ........

تخصصی بیمه مان

Duration: 120 Sec

شروع یک آزمون جدید
آزمون فروش بیمه نامه

آزمون فروش بیمه نامه

توضیحات درباره این آزمون ......... ......... .......... ........... .......... ...... .................. ................. ....................... ................... . . . .............. ..... ..... .......... .......... ........

بیمه جامع زندگی

Duration: 200 Sec

شروع یک آزمون جدید
کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی برای نمایندگی 6041 بیمه ایران BIMEH IRAN محفوظ می باشد.
طراحی و برندسازی با آژانس زاگرس