سخنرانان کارگاه

آشنایی با میهمانان و مربیان سمینار و کارگاه ها

نام سخنران
مدیر فروش شرکت نام سخنران
نام سخنران
استاد دانشگاه نام سخنران

لینک: www.bimehiran.co

ایمیل: hi@bimehiran.co

مجموع: 1 جلسات

وحید رضا رحمانی
مدیر نمایندگی 6041 وحید رضا رحمانی

لینک: http://vahidrahmani.com

ایمیل: hi@vahidrahmani.com

مجموع: 2 جلسات

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی برای نمایندگی 6041 بیمه ایران BIMEH IRAN محفوظ می باشد.
طراحی و برندسازی با آژانس زاگرس